سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین پارسای دولق – دانشجوی سال آخر کارشناسی رشته مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات – اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبیلی
حسن پارسای دولق – ناظر طرح های اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) مدیریت شهرستان اردبیل
شهزاد جماعتی – کارشناس اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) مدیریت شهرستان اردبیل

چکیده:

تحمل یا مقاومت گیاه به شوری تحت تأثیر عوامل مختلف درونی قرار دارد که عمده ترین این عوامل شامل ژنوتیپ و سطح پلوئیدی است. هر چند که عوامل محیطی مانند آب و هوا ، وضعیت خاک اطراف ریشه گیاه و غلظت یونی آب موجود در خاک در پدیده تحمل یا مقاومت آن به شوری بی تأثیر نیست. بنابراین بررسی گیاه در مرحله رشد اولیه و مراحل بعدی به دلیل حساسیت زیاد به شوری می توان به عنوان راهنمایی برای ارزیابی و غربال کردن اولیه ژنوتیپ ها مورد استفاده قرار گیرد. موفقیت چشمگیر وقتی حاصل می شود که منابع ذخایر گیاهی که دارای تغییرات ژنتیکی مطلوب هستند در دسترس قرار گیرد. تنش شوری یکی از مهم ترین تنش های محیطی غیرزنده است که رشد و تکامل گیاهان را محدود می کند چند میلیون هکتار از اراضی کشاورزی و مرتعی ایران توان زیادی جهت شور شدن در اثر بالا آمدن آب های زیر زمینی دارند. نتایج بدست آمده طبق آزمایشات انجام شده نشان داد که شوری بر سرعت جوانه زنی گیاه کاسنی اثر معنی داری دارد.