سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهنام طالبی – استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران
نیر سیدنظری – دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی و تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران

چکیده:

فناوری اطلاعات بعنوان ابزاری توانمند مهمترین عامل موثر در افزایش کارایی و اثربخشی سازمانها محسوب می گردد.هدف کلی از مدیریت فناوری ارتباطات و اطلاعات در بخش سلامت، تسریع در گردآوری و دستیابی و پشتیبانی ازفرآیندهای نظام سلامت و تصمیم سازی اثربخش در مدیریت این نظام می باشد، زیرا فراهم سازی و ارائه مراقبت هایسلامت برای جامعه، امری بسیار پیچیده و به شدت متکی بر نظام اطلاعات است. مطالعه حاضر یک مطالعه مروری استکه با هدف بررسی ارزیابی سیستمهای اطلاعاتی در حوزه سلامت انجام گردید. در این مطالعه، جستجوی مقالات در پایگاه های اطلاعاتی IRANMEDEX ,SCOPUS, PUBMED, Elsevier ,SID , MAGIRAN و GOOGLE SCHOLAR در بازه زمانی سالهای 1393-1385 انجام شد. نتایج مطالعات، توجه به نیازهای کاربران در طراحی سیستم، آموزش مهارت کار با سیستم به کاربران، وجود برنامه ریزی استراتژیک، توجه به ارزیابی آمادگی سازمان قبل از پیاده سازی و فرهنگ سازی و لزوم انجام فرایند ارزیابی سیستم در جهت انجام اقدامات اصلاحی را مورد تأکید قرار داده اند.