سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمهدی فتاحی – کارشناس ارشد پژوهشی

چکیده:

باد یکی از عوامل مهم فرسایش خاک در مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می شود که به دلیل محدودیت پوشش گیاهی دراین نواحی قادر است بر اثر کاوش ذرات قابل انتقال خاک را با خود حمل نموده و منجر به ایجاد فرسایش بادی گردد در این تحقیق وضعیت اراضی بیابانی و فرسایش بادی استان قم، تاریخچه فعالیتهای تثبیت شن و بیابان زدایی در استان قم، مناطق تحت تاثیر فرسایش بادی مناطق، حمل و رسوب، در استان قم و طرحهای مطالعاتی تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی اجرا شده پیرامون بیابان و فرسایش بادی در استان قم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مناطق تحت تاثیر فرسایش بادی در استان از شمال غرب استان شروع و عرصه های شمال شرقی، شرق و جنوب شرقی استان را در بر میگیرد. و مساحت کل عرصه های بیابانی و کویری استان بالغ بر 478200 هکتار می باشد که 10781/25 هکتار آن را ماسه زارها تشکیل میدهند که ازاین مقدار ماسه زار 781/25 هکتار آن ماسه زار فعال ، 8125 هکتار ماسه زار نیمه فعال و 1875 هکتار آن ماسه زار غیر فعال می باشد. کل مساحت منطقه تحت تاثیر فرسایش بادی در استان قم معادل 470156/25 هکتار می باشد و مساحت مناطق تحت تاثیر فرسایش بادی در استان قم برابر 470156/25 هکتار است که 459375 هکتار آن در منطقه برداشت و 10781/25 هکتارمابقی آن در منطقه رسوبگذاری می باشد.