سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا مفیدی – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
نوروز محمدنوری – دانشیاردانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

توزیع حباب های کوچک در مجاورت دیواره اجسام متحرک در آب باعث کا هش درگ اصطکاکی می شود . ماندگاری طولانی تر میکرو حباب ها درنزدیکی دیواره و به تاخیر انداختن زمان ترک میکروحباب و خارج شدن آن از لایه مرزی مورد توجه محققان است . تحقیقات وسیعی در حوزه عملی و نظری در خصو ص استفاده از پوشش هایی که امکان ماندن طولانی تر میکروحباب ها در لایه مرزی را میسر میسازد، صورت گرفته است . بررسی انواع مواد قابل استفاده در پوشش دهی، روش استفاده از آن ها و چگونگی تاثیر آن ها بر کا هش درگ اصطکاکی ، به ویژه در کاربردهای دریایی مورد توجه میباشد . استفاده از این نوع پوشش ها مانند سطوح هیدروفوبیک که در کاهش مصرف سوخت و افزایش سرعت جسم در آب موثر میباشند موجب گسترش تحقیقات بر روی این زمینه تحقیقاتی در سال های اخیر شده است . در این مقاله به معرفی و شن ا خت این پدیده پرداخته، تحقیقات مختلف و نظریههای مطرح، بصورت دسته بندی شده، جمع بندی، تدوین و ارایه شده است.