سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خلیج فارس بوشهر
رحیم قاسمیه – استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
حمید شاهبندر زاده – دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

امروزه مخاطرات طبیعی مثل سیل، طوفان، زلزله و خشکسالی به خاطر ماهیت غیر قابل پیش بینی بودنشان باعث تلفات جانی و درد و رنچ افراد تحت تاثیر مخاطره می شوند . یکی از راه هایی که باعث کاهش تلفات و درد و رنج افراد تحت تاثیر مخاطره می شود لجستیک بشر دوستانه است . لجستیک بشر دوستانه عبارت است از فرآیند برنامه ریزی، مدیریت و کنترل کارای جریان اطلاعات، خدمات و کالاهای امدادی از نقطه مبدا به نقطه مصرف به منظور اینکه نیازهای فوری افراد تحت تاثیر مخاطره و تحت شرایط اضطراری را برآورده نمیاد . هدف این مقاله آشنایی مقدماتی با تعریف تدارکات بشردوستانه، نقش آن در مدیریت مخاطره ، مراحل پیاده سازی و چالش های موجود در آن می باشد . روش پژوهش در این مقاله مرتبط با این موضوع است که در این رابطه از 22 مقاله استفاده شده است .