سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش داخلی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیاوش طهرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی) دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد شیشه ساز – استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این پژوهش، دو مدل تحلیلی برای اتصال چسبی لوله ای شرح داده خواهد شد. در مدل اول تنش برشی در راستای ضخامت چسب ثابت در نظر گرفته خواهد شد. ولی در مدل دوم تنش برشی در چسب تابعی از شعاع هم می باشد و در راستای ضخامت تغییر می کند. معادلات حاکم برای بدست آوردن توزیع تنش برشی در لایه چسب این دو مدل، با هم تفاوت دارد. در مدل اول معادلات حاکم از روابط ساختاری و سازگاری استخراج خواهد شد. اما در مدل دوم، معادلات حاکم مبتنی بر نظریه الاستیسیته یا قابلیت ارتجاعی و اصل تغییر انرژی مکمل استخراج خواهد شد. درنهایت جهت صحت سنجی، نتایج حل دو مدل ارائه شده با مدل اجزاء محدود با استفاده از نرم افزار انسیس مقایسه می شود..