سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا بیگ محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورز
هدی شهیری طبرستانی – دانشجوی دکتری مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

عمدهترین منابعی که برای تهیه روغنهای نباتی بکار میروند شامل دانهها و میوههای روغنی میباشند که از میان دانه های روغنی، سویا، کلزا، تخمپنبه، آفتابگردان و پالم دارای بیشترین استفاده هستند. با گذشت زمان و آگاهی بیشتر مصرف کنندگان از مسایل تغذیهای و بسیاری اثرات نامطلوب روغنها و چربیهای خوراکی بویژه انواع اشباع و دارای اسیدهای چرب ترانس بر سلامتی، تقاضا برای روغنهای سودمند که علاوه بر کاربرد آنها به عنوان روغن دارای اثرات مفید و سلامتبخش هستند افزایش یافت. بادام زمینی با داشتن میزان قابل توجه روغن در دانه ، ترکیب مناسبی از اسیدهای چرب غیراشباع، توکوفرولها و استرولها به عنوان منبعی برای استخراج روغن مورد توجه قرار گرفت. تحقیقات بیشتر نشان داد که این روغن میتواند سبب کاهش بیماریهای قلبی و عروقی، کاهش میزان کلسترول بد LDL) وافزایش میزان کلسترول خوبHDL) در خون گردد.