سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی پزشکی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف اباد

چکیده:

در یک جمع بندی کلی روشهای طراحی لرزه ای سازه ها غالبا در سه گروه روشهای مبتنی بر نیرو، روشهای مبتنی بر تغییر مکان و روشهای مبتنی بر انرژی دسته بندی می شوند تحقیقاتی که برای توسعه فناوریهای لازم جهت ارائه یک فرایند عددی احتمالاتی قوی برای طراحی لرزه ای تاکنون انجام شده است بیانگر ناکارامدی روشهای مبتنی بر نیرو و پیچیدگی روشهای دیگر است از میان عوامل موثر بررفتار سازه ها تغییر شکل لرزه ای بدلیل عدم قطعیت زیاد مرتبط با نیروها و پاسخهای حاصله چالش برانگیزترین مورد بوده و مدیریت مناسب برایجا د این عامل در کنترل عملکرد سازه نقش اساسی خواهد داشت دراین راستا روشهای طراحی برمبنای عملکرد که عمدتا مبتنی بر طراحی برمبنایتغییر مکان هستند سالهاست بخش عمده ای از تحقیقات مهندسی زلزله را به خود اختصاص داده است دراین مقاله یک جمع بندی فشرده از سیر مطالعات و روشهای ابداع شده در خصوص طراحی برمبنای تغییر مکان ارائه می گردد.