سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شاهد جعفرپورهمدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا خدمتی – دانشیار دانشکده مهندسی مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

بهینه سازی جانمایی یکی از زمینه های تحقیقاتی در حال گسترش است که هدف آن کاهش وزن همراه با افزایش استحکام است. دراین مقاله به بررسی روش های رایج در بهینه سازی جانمایی یک سازه پرداخته شده است. سیر تکاملی، روش های مختلف و درمواردی مزایا و معایب این تکنیک ها مورد بررسی قرار گرفته اند. تاکید مطالعه حاضر بر روش هایESO و SIMP در بهینه سازی ارتعاشات می باشد. در ادامه الگوریتم های حل و نرم افزارهای بهینه سازی اجمالاً مرور گردیده اند.