سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا رفیعی – دفتر تحقیقات و استانداردهای شرکت برق منطقه ای خراسان، کمیته تحقیقات
رضا قاضی – دفتر تحقیقات و استانداردهای شرکت برق منطقه ای خراسان، کمیته تحقیقات
حمید تولیت – دفتر تحقیقات و استانداردهای شرکت برق منطقه ای خراسان، کمیته تحقیقات

چکیده:

وجود ولتاژهای هارمونیکی در سیستم های قدرت را گسترش روز افزون آن، شرایط غیر سینوسی بدون ولتاژها را ایجاد نموده و در نتیجه وظایف سنگین تری را بر فیلترهای فعال در حذف آنها تخمین می نماید. بنابراین انتظار می رود که فیلترها بتوانند در حذف هارمونیکهای جریان، اصلاح ضریب توان، کاهش عدم تعادل و حذف هارمونیکهای ولتاژ نقش موثری داشته باشند. در تحقق اهداف فوق لازم است به نحوی این مولفه های نامطلوب شناسایی و سپس جبران شوند. هدف از این مقاله مروری بر مسئله هارمونیکها، اثرات آنها و روشهای جبران سازی توسط فیلترهای فعال و روند تحقیقات در این زمینه با توجه به ضعفهای سیستمهای فیلتر شفعال در شرایط غیر سینوسی بودن ولتاژها و ارائه پیشنهادات است.