سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی ناظم زاهد هرندی – دانشکده کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
سودابه جعفری نسب – دانشکده کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
حبیب سیف زاده – دانشکده کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

مکانیزم های خود تعمیری هر روز در حال جذب محافل تحقیقاتی و صنعتی بیشتر به عنوان راه حلی برای افزایش قابلیت اعتماد سیستم های خود هستند. در هر سال نیز کنفرانس های مرتبط با مهندسی نرم افزار متعددی در اقصی نقاط جهان بر پا شده و راهکارها و مکانیزم های جدیدی در جهت نیل به خود تعمیری ارائه می شود. در این مقاله سعی بر آن است تا با ارائه چکیده ای از مکانیزم های تعدادی از بهترین و معتبرترین مقالات ارائه شده تا سال ۲۰۰۸ در زمینه ی خود تعمیری، ره آرایی ساده ای به قصد شناساندن مختصات راه ها و روش های حوزه پژوهشی پیش گفته انجام داده باشیم.