سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهرام کریمی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمدرضا همتی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حمیدرضا بهبهانی فرد – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

دراین مقاله ابتدا سیستم های هدایت، کنترل پرواز و رهگیری معرفی شده است و سپس کاربرد کنترل و هدایت کلاسیک ، منطق فازی و شبکه های عصبی به همراه آرایش ترکیبی آنها بررسی شده است درادامه نقاط ضعف و قوت هرکدام از روشها بیان شده و بدلیل اهمیت روزافزون محاسبات هوشمند و وجود چالشهایی دراین زمینه از طرف محققین و مهندسین، اینگونه از محاسبات درجهت ارتقا هدایت و کنترل سیستم های پرواز مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.