سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش کشوری سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای آن

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مصطفی خرم نیا – دانشگاه ارومیه، دانشکده دامپزشکی، گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی بانک کشاورزی، مدیریت استان آذربایجان غربی، شعبه بوکان
مهران مرادی – دانشگاه ارومیه، دانشکده دامپزشکی، گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی،
رسول خرم نیا – دانشگاه جامع علمی کاربردی، واحد استان آذربایجان غربی، مرکز بوکان
مهسا حسن زاده – دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم، گروه شیمی

چکیده:

در سال 2008 چین به علت تقلب ناشی از ملامین در پودر شیر با واکنش منفی گسترده ای هم برای مصرف کنندگان و هم برای اقتصاد مواجه شد. هم چنین سازمان های نظارتی به صورت فزاینده ای تمایل خود را به روش های سریع، قابل اطمینان و دقیق برای تشخیص آلاینده های غذایی نشان می دهند. پیشرفت های عمده در زمینه کمومتریکس همراه با استفاده از طیف سنجی ارتعاشی، ضرورت استفاده برای شناسایی و تعیین مقدار آلاینده های مواد غذایی را ثابت کرده اند. یافته های محققان مختلف نشان داده است که MIR و NIR توانایی یکسانی در تشخیص ملامین نشان داده اند و PLS پر کاربردترین روش کمومتریکس برای تجزیه و تحلیل داده ها در هر دو روش است. هم چنین پژوهشگران مختلف در کارهای تحقیقاتی خود دریافته اند که طیف سنجی رامان قادر به تشخیص و اندازه گیری ملامین در مواد غذایی از جمله محصولات لبنی است. ترکیبی از طیف سنجی ارتعاشی و روش کمومتریکس یک روش قدرتمند است که می تواند برای نظارت و پایش حضور ملامین در محصولات لبنی استفاده می شود. لذا می تواند به عنوان روشی با اطمینان بالا و اختصاصی برای تشخیص و اندازه گیری ملامین بکار رود. بنابراین، سازمان های نظارتی می توانند از این تکنیک با اطمینان از کیفیت و ایمنی آن برای تشخیص، طبقه بندی، تعیین مقدار و شناسایی اصالت مواد غذایی استفاده کنند. پیشنهاد می شود که مطالعات بیشتری بر روی استفاده از روش کمومتریکس برای طیف سنجی رامان، با توجه به اینکه ارتباط آن ها به طور واضح مشخص نیست، انجام پذیرد.