سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدناصر مدرسی – کارشناس ارشد فناوری اطلاعات
احمدرضا هاشمیان – کارشناس ارشد فناوری اطلاعات

چکیده:

امروزه مدیران سازمان ها مدیران میانی و بخصوص مدیران سیستم ها اطلاعاتی سازمان ها به اهمیت فرایند ونگرش فرایندی پی برده و سعی دارند در توسعه سیستم ها و بخصوص سیستمهای اطلاعاتی این دید را لحاظ کنند بخصوص امروزه که سازمان ها در همه جای دنیا با چالشهای گوناگونی از قبیل گسترده شدن تعاملاتدرونی و بیرونی پیچیده تر شدن فعالیتها و گردش کارها و ضرورت نظارت مستمر بر پیشرفت کارها مواجهند سازمانهای عصر جدید برای مدیریت فرایندهای بین سازمانی خود روز به روز بیشتر به فناوری اطلاعات و راهکارهایی که توسط آن عرضه شده است متکی می شوند شناخت و ارزیابی این راهکارها بهمدیران اطلاعاتی کمک می کند تا با بررسی شرایط مناسب ترین راهکار را برگزینند. لذا د رمقاله حاضر ابتدا به بررسی فرایندهای بین سازمانی پرداخته شده است و سپس ویژگیهای مناسب سیستم های بین سازمانی را در ادبیات مختلف مورد مطالعه قرار داده است.