سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش کشوری سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای آن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرنوش فخاری – دانش آموخته دکتری حرفه ای دامپزشکی، دانشگاه رازی کرمانشاه
داریوش فخاری – دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام، دانشگاه تهران

چکیده:

آفلاتوکسین ها متابولیت های سمی هستند که در غذای انسان و دام یافت می شوند. شیر و فرآورده های آن در بین مواد غذایی حساس به آلودگی با سموم قارچی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. با توجه به اهمیت مصرف مواد لبنی در تغذیه انسان و به دلیل عدم تغذیه صحیح دام بررسی وجود و تعیین میزان آفلاتوکسین M1 در شیر و فرآورده های لبنی امری ضروری است. هدف از مطالعه حاضر مروری بر میزان وقوع آفلاتوکسین M1 در شیر و محصولات لبنی می باشد.روش مطالعه: در این بررسی از اطلاعات موجود در کتاب ها و مقالات علمی معتبر بهره جسته شد . بحث و نتیجه گیری: آفلاتوکسین ها متابولیت های سمی قارچی هستند که در مواد غذایی و جیره دام یافت می شوند. وقتی که نشخوارکنندگان از طریق جیره غذایی آفلاتوکسین B1 را مصرف می کنند از طریق هیدروکسیلاسیون آن به وسیله ی آنزیم های کبدی، آفلاتوکسین M1 را تولید می کنند که قابلیت دفع در شیر را دارد. بنابراین حضور آلودگی هایی مانند آفلاتوکسین ها در شیر و محصولات لبنی می تواند به عنوان یک عامل جدی تهدید سلامت مصرف کنندگان قلمداد شود. سم آفلاتوکسین M1 در اثر پروسس های حرارتی صورت گرفته در صنایع لبنی مانند پاستوریزاسیون و استرلیزاسیون غیر فعال نمی شود و این موضوع نگرانی های روز افزونی را در میان مصرف گنندگان محصولات لبنی سبب شده است.