سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

حبیب ابراهیم پور – عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
معصومه جانعلی زاده چوبستی – کارشناس ارشدمدیریت منابع انسانی
سجاد حبیبیان – مدرس دانشگاه
فرهاد هادی نژاد – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

ترویج و اشاعه مفهوم کارافرینی بسترسازی برای فرهنگ حامی کارافرینی و مهمتر ازهمه تریبت افراد بویژه تحصیل کردگان کارافرین برای تمامی جوامع به خصوص برای جوامع درحال توسعه ای مانند ایران از اهمیت و ضرورت حیاتی برخوردار است امروزه توسعه کارافرینی برای دستیابی به ثروت رفاه و اشتغال به امری اجتناب ناپذیر برای توسعه کشورها مبدل گردیده است اگر ملتی کارافرین باشد منابع زیرزمینی خود را نیز درراستای توسعه زیرساخت ها به کارخواهد گرفت بنابراین تلاش برای انواع ابداع ها خلاقیت نوع آوری ها و کارآفرینی ازجنبه های مهم اقتصاد مقاومتی است که تعبیر علمی آن تولید ثروت از دانش است هدف این مقاله بررسی مدلهای کارافرینی و ارایه الگوی مناسب درتحقق اقتصاد مقاومتی است