سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین صادقی – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
سامان شیدایی – موسسه تحقیقات ثبت وگواهی بذر و نهال
حسن میوه چی – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

چکیده:

بذر به عنوان مهمترین رکن تولید محصولات مختلف زراعی در فرآیند تولید یک محصول زراعی میباشد. در حقیقت جهت افزایش ارتقاء سطح تولید اولین نکته تهیه بذر مناسب با کمیت و کیفیت مناسب میباشد. برای دستیابی به این موقعیت ضروری است بذور تولید شده از شرایطی مانند خلوص ژنتیکی ، فیزیکی و قدرت جوانه زنی بالا برخوردار باشند، که مراحل مختلف تولید شامل کاشت، داشت و برداشت طبقات مختلف بذری و نهایتا فرآوری بذر و اجرای آزمونهای آزمایشگاهی و نصب اتیکت را شامل میگردد. کنترل و نظارت بر کلیه این مراحل بدین منظور است که بذور با کیفیت مناسب تولید شده و بذور داخل هر پاکت با مشخصات روی پاکت مطابقت داشته و کشاورزان با اطمینان خاطر از آن بهرهمند شوند. دستیابی به این مهم بدون کار و تلاش مداوم تمامی دستاندرکاران تولید و گواهی بذر و صرف هزینه امکان پذیر نمیباشد.مطالب گردآوری شده تلاشی است در زمینه چگونگی کنترل و گواهی بذر سویا ، امید آنکه با راهنمایی و ارشادات اساتید فن نواقص موجود در این مجموعه برطرف گردد.