سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه صراف – استادیار رشته حسابداری ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ، تهران،ایران
احمد مالامیری فیروز – کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد ، بروجرد،ایران
علی اصغر شعبان پور – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ، تهران،ایران
رضا اعطایی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اردبیل، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ، اردبیل ، ایران

چکیده:

مسئولیت پاسخگویی سنگ بنا و جزء لاینفک هدف های حسابداری و گزارشگری مالی دولتی است . لذا،می توان گفت که حسابداری و گزارشگری مالی دولتی با مسئولیت پاسخگویی ارتباط داشته و از جمله ابزارهای اصلی ارزیابی ایفای این مسئولیت محسوب می شود . ساختار دولت و ماهیت تامین کنند گان منابع مالی و فرایند سیاسی از جمله ویژگی های محیط دولت است که نیازبه پاسخگویی را مورد تاکید قرار می دهد . بنا براین ،تهیه اطلاعات و انتشار عمومی گزارش های مالی و غیر مالی ارتباطات دو شرط لازم و کافی برای تحقق مسئولیت پاسخگویی در بخش عمومی است