سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا میقانی –

چکیده:

واژه مسئولیت و تکلیف و ریشه های ان مکرر در قران کریم امده است و مقصود از ان پرسشگری در برابر وظیفه و تکلیف و مواخذه و باز خواست نمودن فرد و جامعه می باشد. تکلیف هم امر کردن به چیزی است که انجام ان با دشواری و سختی همراه باشد این معنا و مفهوم از ابتدای نهاد مقدس جهاددر میان جهادگران وجود داشت و همین امر باعث توسعه وپیشرفت وواگذاریمسئولیتهای خطیر در مراحل بعدی شد و این ویژگی در این نهاد باید حفظ شود چنان که مسئولیت انسان در برابر خداوند در صدر همه مسئولیتها قابل ارزیابی است مسئولیت انسان در برابر احکام و قوانین و نیز مسئولیت مدیران درنهاد و سازمان نیز نقش تعیین کننده دارد مسئولیت پذیری بهترین عامل مشارکت فردی و جمعی در نهاد می باشد و البته جهاد فرهنگی زمینه ساز گسترش مسئولیت پذیری است منشا ایجاد مسئولیت بطور ریشه ای و عمیق از باور حضور خداوند و اعتقاد به معاد و اخرت سرچشمه میگیرد نتیجه مسئولیت پذیری، پاسخ گویی است که زمینه توسعه و پیشرفت و برقراری عدالت و ساختن جامعه والا و متعالی را فراهم می کند.