سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی عظیمی سغین – هیئت علمی گروه مهندسی معماری
مسلم محمدی سلیمانی – هیئت علمی گروه مهندسی پروژه

چکیده:

مستندات یکی از اصلی ترین اقلام قابل تحویل پروژه می باشند معمولا تمرکز ویژه ای بر مستندسازی پروژه انجام می پذیرد اما این تمرکز بیشتر معطوف به مستندات فنی پروژه بوده و مستندات مدیریتی پروژه مورد غفلت قرار می گیرد در صورتی که این بخش از مستندات از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد دراین مقاله براساس استاندارد PMBOK اصلی ترین مستندات فرایند طراحی ، اجرا، نظارت و کنترل نمای سبک ساختمان کامپوزیت و فریملس را ذکر نموده و چگونگی تهیه انها و مطالبی که در آنها باید اشاره شودتشریح شده است لیست این مستندات و عناوین مطالب انها می تواند به عنوان الگویی برای مستندسازی مدیریت پروژه ها به مدیر پروژه کمکنماید تا همه ابعاد پیدا و پنهان پروژه را بصورت علمی و ساخت یافته در برنامه ریزی و تصمیم گیری های خود مورد توجه قرار دهد.