سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علیرضا امراللهی – مدیر فناوری اطلاعات.شرکت خدمات مهندسی و مدیریت پروژه پلاک آبی
حسام الدین ساروقی – سرپرست بازار یابی . شرکت خدمات مهندسی . مدیریت پروژه پلاک آبی

چکیده:

در سالهای اخیر به دلیل اهمیت و پویایی پروژههای عمرانی به عنوان زیرساختهای توسعه ، توجه به مدیریت دانش در این پروژه ها به شدت افزایش یافته است حجمبالایی از پژوهش ها تاکنون به معرفی مدلهای مدیریت دانش پرداخته اند با این همه هنوز برای مجریان پروژه های مدیریت دانش، سوالات زیادی درزمینه کاراترین روش اجرای این پروژه ها باقی است دراین نوشته تلاش شده است تا با رویکردمبتنی بر راهنمای PMBOK روشی برای مدیریت صحیح پروژه های مدیریت دانش ارایهشود همچنین نتیجه اجرای این روش دریکی از بزرگترین طرحهای صنعت آب کشور ارایه شدها ست.