سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حسینعلی فاتحی – اداره آموزش و پرورش شهرستان یاسوج

چکیده:

مسجدجایی استکه فرد وجامعه را درذییل منظومه معرفتی آرمانی و توحیدی جمع می کند و به آنان برای حرکت انرژی و جهت میبخشد آبادی مسجد دارای چندشاخص است که عبارت است از ایمان به قران و معاد صلات زکات و فروریختن همه ترسهای فردی و اجتماعی یعنی هرجا که مسجد مظهر تقوی الهی باشد به همان اندازه مظهر نترسیدن ازغیرخداست مسجدواقعی پایگاه متطهرین است یعنی پایگاه کسانی که به سمت تطهیرجامعه حرکت می کنند اگرمعتقدیم که سلامت جامعه دردیندار بودن آن است سلامت دین هم درجامع بودن آن است و یکی از ویژگیهای دین اسلام هم جامع بودن آن است و مسجد پایگاه دین جامع و کامل است مسجد خانه خدا و مردمی ترین پایگاه پارسایی است و پاکیزگی نقش مسجد تکیه گاه تزکیه است و مدرسه سلوک مسجدحیات بخش ترین طبیعت و تنفس ایمان است.