سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: کنفرانس ملی امنیت اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سارا پروانه – شرکت ره پویان مسیر دانش
مریم حق شناس – شرکت گیلاس کامپیوتر
سهراب صرافی ابادی – شرکت ره پویان مسیر دانش

چکیده:

امنیت مسیریابی در شبکه های حسگر بدو ن سیم دراین مقاله مدنظر قرا رم یگیرد پروتکلهای مسیریابی فراوانی در شبکه حسگر پیشنهاد شده اند اما در هیچ یک از آنها به امنیت به عنوان یک هدف مهم و کربردی در سازمان ها توجه نشده است به دلیل ویژگی هایمنحصر به فرد شبکه های WSN باید اهداف امنیتی خاصی نیز فراهم شود تا در برابر تهدیدات خاص این گونه شبکه ها مقاوم باشند ما اهداف امنیتی برای مسیریابی در شبکه های حسگر را پیشنهاد کرده ایم که نشان میدهد چگونه حملات علیه شبکه های نظیر به نظیر و اختصاصی می تواند با حملات قوی علیه شبکه های حسگر سازگار باشنددراین مقاله پس از اینکه دو نوع معماری مهم در شبکه های حسگر بی سیم با نام مبتنی برسلول و Adhoc بررسی شد حملات مخرب علیه آنها را توصیف می کنیم و دفاع توجهات به طراحی در آنها را پیشنهاد می کنیم.