سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیف

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مهدی اصغری – کاشناسی ارشد مدیریت رفاه اجتماعی ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ته
سعید سلطانی بهرام – کاشناسی ارشد مدیریت رفاه اجتماعی ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
موسی سعادتی – کارشناسی ارشد پژوهشگری ، دانشگاه تبریز

چکیده:

حقوق در معنای عام آن مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرایی است که برای نظم و روابط افراد و بهبود وضعیت جامعه و حفظ حقوق افراد وضع گردیده است (امامی ، ۱۳۶۵) . انجا که حقوق از روابط افراد سخن می گوید حقوق فردی یا خصوصی و هر آنجا که از روابط اجتماعی و به عبارتی از روابط افراد با دولت سخن می گوید حقوق عمومی نامیده می شود .حقوق شهروندی هم به عنوان یکی از زیر مجموعه های حقوق حوزه گسترده ای را شامل می شود که هر دو بعد حقوق فردی و اجتماعی را در بر میگیرد . به لحاظ حقوقی هم حقوق اساسی ، حقوق سیاسی ، حقوق اداری ، حقوق اقتصادی ، حقوق فرهنگی و حقوق قضایی و …را شامل می شود ( دانش پژوه ، ۱۳۷۸). اهمیت حقوق شهروندی به حدی است که برخی برخی کارشناسان اعتقاد دارند جامعه ای که در آن حقوق شهروندی نهادینه نشده باشد رابطه مردم و حاکمیت دچار تزلزل می شود (مهرورزیان ، ۱۳۸۸ ).از طرف دیگر در دوران قدیم افراد در گروه های کوچک زندگی می کردند . در این دوره افراد در پی نظامی بودند که تعداد زیادی افراد در مسایل مختلف شرکت کنند .صحت این موضوع درمطالعاتی که در خصوص جوامع قبیله ای انجام گرفته ، به طور کامل تایید شده است ( سعیدی ، ۱۳۸۳ ).بنابراین و به احتمال زیاد به مدت هزاران سال طبیعی ترین نظام سیاسی همان دموکراسی های ابتدایی بودند .بعد از این دوره نسبتا طولانی افراد به اقامت در جوامع ثابت تن در دادند تا به امور کشاورزی و تجارت بپردازند .در این شیوه زیست جدید انواع شرایطی که برای مشارکت مردمی لازم بودند به تدریج محو شدند و حکومت های سلطنتی و استبدادی شکل گرفتند که مشارکت مدنی در آنها بی معنا بود .تعریف و تحدید موضوع موضوع این طرح پژوهشی بررسی ارتباط بین آگاهی شهروندی و مشارکت انجمنی می باشد .آگاهی شهروندی با توجه به ۳ بعد آگاهی از حقوق مدنی ، آگاهی از حقوق سیاسی و آگاهی از حقوق مدنی مورد سنجش قرار گرفته است و مشارکت انجمنی با توجه به میزان مشارکت در سازمان های غیر دولتی و شوراهای محله ای و …اندازه گیری شده است .با توجه به منابع نظری موجود مشارکت انجمنی به عنوان متغیر پیش بین و آگاهی شهروندی به عنوان متغیر پاسخ در نظر گرفته شده است.