سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی شیخ اعظمی –
مصطفی داوودی نژاد –
ولی رحمانی –
ابوذر ابراهیمی –

چکیده:

رشد جمعیت توام با الگوههای غیر قابل دوام توسعه , ظرفیت زیست پذیری زمین را برای حیات موجودات تحت فشار قرار داده و آثار زیانباری برای زمین , آب , هوا , انرژی و سایرمنابع در پی خواهد داشت . شهرها در حال حاضر به عنوان سکونتگاههایی که روزبروز جمعیت آنها در حال افزایش است , این ظرفیت زیست پذیری در آنها رو به نزول است . در این مقاله بیشتر از روشهایی مانند پرسشنامه , مشاهدات میدانی , عکس , مطالعات کتابخانه ایی استفاده شده است . شهرنور در استان مازندران نمونه موردی است که مورد نظرنویسندگان این مقاله می باشد , و در سال 1386 ابعاد مختلف الگوی جدید مشارکت شهروندی در نظافت شهری بهتر , در این شهر مورد مطالعه قرار گرفته است . در این مقاله ابتدا سعی می شود که اهمیت مشارکت شهروندی در نظافت شهری نشان داده و مراحل مختلف آن شبیه سازی شود . و سپس فواید مشارکت شهروندی در نظافت شهری در بردارهایی مانند , مشارکت شهروندی و توریسم شهری , مشارکت شهروندی و حفظ انرژی محیط زیست شهری , مشارکت شهری و برنامه ریزی شهری نشان داده می شود . وسپس راهکارهای در زمینه مشارکت شهروندی در حوزه نظافت شهری به عنوان یک الگوی جدید با توجه به سه بردار یاد شده , ارائه می شود . هدف عمده ایی که در این کار به آن نائل شدیم " دست یابی به الگویی برای نظافت شهری است که شهروند هم در آن نقش دارد .