سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیف

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرشاد بشیرزادگان –

چکیده:

یکی از عرصه‌های مشارکت اجتماعی، مشارکت شهروندی است. تشویق مردم در مشارکت امور شهری از راه‌کار‌های عملی بهبود زندگی اجتماعی محسوب می‌شود. بحث مشارکت نه تنها در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل مختلف آن مورد اشاره و توجه جدی قرار گرفته بلکه از جمله حقوق اساسی شهروندان به شمار می‌رود که بر پایه داشتن مجموعه‌ای از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی تعریف می‌شود. بر همین اساس یک شهروند می‌تواند در انواع مشارکت‌ها فعالیت کند. به‌عنوان مثال مشارکت اجتماعی یکی از انواع مهم مشارکت‌ها است در قالب مشارکت‌های محله‌ای، شهری، روستایی، انواع انجمن‌ها و… تیلور یافته و اقدامات مشترک افراد جهت حق تشکیل انجمن‌ها، اجتماعات و… به‌عنوان حقوق اولیه شهروندی از مظاهر مهم مشارکت‌های اجتماعی است