سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش بومی سازی مقررات ملی ساختمان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرنوش منصوریان – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

چکیده:

امروزه به وضوح شاهد هستیم که طرح ها برنامه ها و ضوابط و مقررات شهری درکشور ما به چنددلیل از قابلیت اجرایی بالایی برخوردارنمی باشند از اهم این دلایل عدم مشارکت عمومی شهروندان درکلیه مراحل تهیه اجرا و نظارت را نام رد جذب مشارکت افراد پروسه ای است که دربسیاری از کشورهای توسعه یافته صورتمی پذیرد و بدین ترتیب طرح ها و برنامه های شهری انعطاف پذیر و قوانین حاکم برجوامع و به خصوص ضوابط و مقررات ساخت و ساز که جز اجرایی ترین برنامه ها م یباشند بومی تر می شود و راه را برای عملی شدن انها درسیمای کالبدی شهر ها هموار می گرداند ضوابط و مقررات نمای ساختمان ها یکی از بخشهایی است که درتهیه ضوابط طرح های توسعه شهری لحاظ می گردد از طرفی برخی قوانین و ضوابط مصوب درارتباط با سیما و منظر شهرها وجود دارد که از جامعیت بالایی برخوردار است.