سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیف

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

جمال مهرزاد – (کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

چکیده:

شناخت موانع، مشکلات و یا راههای تقویت مشارکت مردم در امور محلی و شهری، در جهت برنامه ریزی (مشارکت مردم در برنامه‌ریزی و مدیریت مشارکتی) یکی از ضروریات مدیریت مطلوب شهرهاست. تجربه نشان داده، تنها از طریق الگوهای مشارکتی در اداره امور می توان مشارکت در عقول دیگران را فراهم ساخت و بهبود مستمر شیوه اداره و توسعه نیروی انسانی را تضمین کرد. در مورد مشارکت، لازم است مردم را شایسته اداره کردن امور خود و حکومت کردن بر خود دانست و حاضر شد که اصلاحاتی را در نظام اجتماعی، سیاسی و اداری انجام داد که بر اساس آن، امکان نظارت مردم بر تصمیماتی که در مورد سرنوشت شان گرفته می شود، فراهم گردد، چرا که حق تشکیل اجتماعات، انجمنها و جمعیت ها در قوانین همه کشورها به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان تایید و نهادی شده است. در این پژوهش، موانع و تنگناهای ذهنی و عینی موجود بر سر راه مشارکت شهروندان در مدیریت شهری، از طریق زمینه سنجی در دو قالبانجام مجموعه ای از پرس و جوهای ژرفانگر و بررسی متغیرهای کلان مرتبط با مشارکت شهری، صورت پذیرفته و در نهایت، پس از تجزیه و تحلیل و استنتاج داده ها و اطلاعات، میزان مشارکت مردم در امور محلی مطرح می گردد.