سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسین مجلس آرا –
زهرا دهقانی –
زهرا جوادی –

چکیده:

دراین مقاله به بررسی خواص اپتیکی غیر خطی نانوذرات طلا می پردازیم. یافت ههای دانشمندان حاکی از نقش نویدبخش نانوذرات طلا در توسعه داروها و درمان سرطان است. ضرایب غیرخطی این نانوذرات به روش روبش -Z با لیزر پیوسته هلیوم نئون (λ=۶۳۲ ۸nm) بررسی شده است. ضریب شکست غیرخطی، n2 ،وضریب جذب غیرخطی ،β، به ترتیب با کمک چیدمان دریچه بسته و دریچه باز اندازه گیری شده است. مقدار ضریب شکست مرتبه دوم از مرتبه ۷-۱۰ با علامت منفی به دست می آید.وپدیده خودواگرایی اتفاق می افتد. و مقدار ضریب جذب مرتبه دوم از مرتبه ۱۰ با علامت منفی به دست می آید و پدیده جذب دو فوتونی اتفاق می افتد. در این مقاله به بررسی محدودشدگی اپتیکی این مواد نیز پرداخته ایم و مقدار ضریب جذب خطی را ۹cm-1 و۲ بدست آوردیم. نتایج این بررسی ها نشان می دهد که این مواد دارای ضرایب غیرخطی قوی می باشد.