سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین عسگریان ابیانه – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کریم فائز – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین کاظمی کارگر – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در هماهنگی سیستمهای قدرت ، تعیین ضریب تنظیم زمانی ۱ (TDS) و زمان عملکرد رله (t) از اهمیت زیادی برخوردار است . که معمولا توسط چند جمله ایهائی که از برازش منحنی بدست می آیند، تعیین می گردند . در این مقاله روشی بر اساسشبکه عصبی و منطق فازی ارائه شده است که از دقت خوبی در تعیین TDS و t برخوردار است و مشکلات ناشی از محاسبات ریاضی و روشهای عددی را ندارد . در روش ارئه شده ، منطق فازی از همان اطلاعات آموزشی شبکه عصبی استفاده می کند و نیازی به اطلاعات اضافی نمی باشد ، همچنین تغییرات t نست به تغییرات TDS به صورت خطی در نظر گرفته نمی شود که در نتیجه زمان عملکرد رله با دقت مناسب تعیین می گردد . در تعیین TDS توسط شبکه عصبی از حل معادلات ریاضی و با استفاده از روشهای عددی نمی باشد، این امر سبب بالا رفتن سرعت محاسبات در روش ارائه شده در مقاله می گردد و نتایج بدست آمده نشان می دهد که شبکه عصبی پیشنهادی از دقت مناسبی برخوردار است .