سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

داریوش سوری – گروه فیزیک، دانشگاه ملایر -آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیک حالت جامد، دانشک
کبری شمالیان – آزمایشگاه تحق

چکیده:

نمونه های توده ای ترکیب V2O5-TeO2-Sb2O3 به روش معمول فرونشانی سریع مذاب تهیه شده اند. مقادیر چگالی، حجم مولی و دمای گذار شیشه ای نمونه ها تعیین شده است؛ نتایج نشان می دهد که پایداری گرمایی، پکیدگی و صلبیت نمونه ها با افزایش محتوای اکسید آنتیموان افزایش می یابد.