سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن ویسیان – مجری پروژه های شهید رجایی، شبکه کوثر و سیفون بزرگ کرخه

چکیده:

هر ساله بخش بزرگی از درآمد کشور صرف سرمایه گذاری در طرحهای عمرانی و ملی و شبکه های آبیاری و زهکشی می شود، مطالعه و اجرای مدرن و توسعه شبکه هایی که از سالیان سال بصورت سنتی آبیاری می شده و دارای الگوی کشت تجربی و مشخصی از چندین سال پیش می باشد موجب استفاده بهینه از منابع محدود کشور و بازگشت مطمئن و زودتر سرمایه گذاری می شود.
نتایج حاصل از اجرای چندین شبکه مدرن در استان خوزستان که دارای شبکه های سنتی بوده و با قدمتهای بسیار طولانی از نهرها و جوی های محلی آبیاری می شده دارای مشکلات و معضلات فراوانی در تلفیقی از اجراء و بهره برداری سنتی در طول اجراء علی الخصوص تأمین آب مزارع و تخلیه زه آبهای کشاورزان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. در این مقاله سعی گردیده کلیه مشکلات اجرایی در ساخت چنین شبکه هایی و روشهای استفاده شده جهت حل مشکلات فوق در جهت کاهش هزینه ها و زمان اجرای پروژه پرداخته شود، به امید اینکه تجارب حاضر در این نوشته راه را برای طرحه ای آینده و مشابه در راستای استفاده بهینه از آب هموارتر گرداند.