سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

سیدحسین اردهالی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دپارتمان طب اورژانس

چکیده:

از عمده ترین مشکلاتی که در بحرانها بویژه در زلزله گریبانگیر مردم و آسیب دیدگان می شود مشکل مربوط بهآب ومواد غذاییاست، این مشکل چه درهنگام حادثه چه بعد از حادثه همواره سلامت مردم را تهدید می کند. نظارت بر کیفیت آب آشامیدنی در شرایط عادی همواره با دقت و حساسیت خاصی صورت می گیرد چرا که با هر لحظه غفلت احتمال ورود فاضلاب یاعوامل آلوده کننده بداخل شبکه ها و شبکه ها و منابع آبی وجود داشته و زمینه برای افزایش بیماریها فراهم خواهد شد. به همین دلیل وضعیت شرایط بحرانی و فقدان آب از یک طرف و آلودگی منابع آبی از طرف دیگر شدت حوادث را مضاعف می نماید.
همچنین در این شرایط معمولا مواد غذایی موجود طی مددت کوتاهی به پایان رسیده و هر مرگ را در اثر بی غذایی که ممکن است روزهای و هفته های طول بکشد افراد را تهدید میکند. مدت زمان بقا و ادامه حیات بستگی بهعوامل متعددی دارد. انرژی مورد نیاز افراد در این شرایط به عوامل متعددی چون ارتفاع محل،درجه حرارت و میزان فعالیت جسمانی وابسته است. تغییرات فیزیولوژیکی بدن افراد در شرایط گرسنگی و کم غذایی در جهت تطابقبا شرایط موجود رخ می دهد و کمبود ویتامین ها به ویژه وینامین های محلول در آب در مدت کوتاهی بروز می کند.
تخریب منابع آبی از قبیل چشمه ها، چاهها، قنوات و شکستن مخازن زمینی و هوایی ئ نیز شکستن منابع آب آشامیدنی و لوله های فاضلاب و تخریت تاسیسات و تلمبه خانه ها هنواره با قطع برق از دلایل اصلی قطع آب یا آلودگی آبها در شرایط بحرا GIS می باشند. کمبود آب موجب شده تا آسیب دیدگان به آبهای آلوده روی آورده و برایادامه حیات هر گونه آبی را به مصرف برسانند. حتی تامین آب از تانکرهای سیار و یا نصب تانکرهای ثابت در نقاط آسیب دیده و یا محلهای موقت اسکان آسیب دیدگان بدلیل عدم حفاظتهای لازم از زمان برداشت تا مصرف، خود نیاز به نظارت خاصی داشته و کنترل لحظه به لحظه ای را طلب می نماید.
در این شرایط وظیفه نیروهای امدادی و دولتی عبارتست از تهیه و ذخیره سازی آب آشامیدنی و مواد غذایی، شناسایی جمعیت در معرض خطر، بررسی مشکلات احتمالی در ارائه خدمات در اسرع وقت، در حالی که وظیفه عامه مردم رعایت بهداشت عمومی و کسب آگاهی های مناسب تغذیه ای و بهداشتی است. در شرایط بحرانی و بلایای طبیعی تامین حداقل سرانه کالری و مکمل ها توصیه میشود. در تامین مواد غذایی بایستی بگونه ای عمل کرد که از منابع غذایی نیازمند به حرارت کمتر استفاده بیشتری شودو در حین پختو پز از روشهای استفاده شود که مواد غذایی چون املاح و ویتامین ها محافظت شوند . از طرف دیگر غذاهای با حجم کم و کالری بالا، غیر قابل فساد و قابل نگهداری در شرایط معمولی مطلوب می باشند. از طرف دیگر بایستی از توزیع و جابجایی مواد غذایی فساد پذیر مثل گوشت و لبنیات در شرایطی که امکانات نگهداری وجود ندارد پرهیز نمود.
در مقاله پس از بحث در مورد خطرات بهداشتی مرتبط با آب آشامیدنی و مواد غذایی سالم، تهیه و تامین آب آشامیدنی و مواد غذایی سالم و کنترل نظارت بر آب و مواد غذایی به ویژه در شرایطبحران، ترتیب اولویت بندی آب و مواد غذایی در شرایط اضطراری، معیارهای حفاظتی از منابع آب، روشهای گندزدایی و تصفیه آب در بحران، روشهای توزیع آب و نظارت بر کیفیت آباردوگاهها به تفضیل مورد بحث قرار گرفته اند.