سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

محمد فهیمی نیا – مدیر دفتر پژوهش و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی قم مشاور شرکت مهند

چکیده:

به اختلال در نظم و الگوی عادی و معمولی زندگی بحران اطلاق می شود. چنین اختلالی معمولا شدید و حاد بوده و ممکن است ناگهانی، غیر منتظره، و گسترده باشد. بعبارت دیگر بحران یک مصیبت یا بلای ناگهانی و خطیر است که ممکن است بصورت طبیعی و یا دست ساخته بشر باشد. همزمان با بروز بک بحران دسترسی به مواد غذایی سالم و مطمئن به دلیل تخریب مراکز تهیه و فروش مواد غذایی، انبارهای نگهداری، مراکز طبخ و همچنین تخریب محل زندگی افراد بلا زده که در آنجا مواد غذایی مصرفیخانوار به نحوی نگهداری می شدبا مشکل روبرو می گردد. اسیب وارده به تاسیسات شبکه توزیع برق سبب ایجاد احتلال در سیستم های برودتی نگهداری مواد غذایی فسادپذیر (سردخانه ها) و کارخانجات یخ سازی گردیده و بسته به میزان فسادپذیری و نوعحادثه در زمان های متفاوت دچار فساد و آلودگی می شوند و مصرف آنها ممکن است عواقب خطرناکی بهمراه داشته باشد. نوع بلا نیز در سرعت و شدت آلودگی مواد غذایی تاثیر بسزایی دارد. مثلا در اثر بروز سیل به دلیل تماس با مواد غذایی مختلف، تغییر حالت در غذا وآلودگی میکروبی آن نسبت به سایر انواع بلایا شدیدتر می باشد. در زمان وقوع بلا، جاده ها و راههای ارتباطی آسیب دیده و در امرحمل و نقل مواد غذایی به منطقه بلا دیده اختلال ایجاد میشود. باتوجه به موارد مذکور تامین مواد غذایی سالم و کافلی برای افرا بلا زده چه در روزهای اولیه ایجاد بحران و چه پس ازاستقرار آنها در اردوگاه های ضروری است.
در این مقاله ابتدا مشکلات و عوارض ناشی از فقدان وآلودگی مواد غذایی و مصرف مواد غذایی ناسالم و غیر مطمئن در زمان بحران اعم ازمسمومیت های غذایی، گرستگی، سوءتغذیه و اپیدمی ها تشریح شده و در ادامه راهکارها و اقدامات تامین بهداشت مواد غذایی به تفکیک دو مرحله روزهای اولیه ایجاد بحران و پس از استقرار افرادبلا زده در اردوگاه ها همچون معرفی مواد غذایی مناسب و شیوع توزیع آنها، شرایط نگهداری مواد غذایی در بحران، اقدامات لازم هنگام بروز مسمومیت های غذایی و روش های پیشگیری از بروز آنها، کنترل بهداشتی و شناسایی علایم فساد در مواد غذایی ف نمونه برداری از مواد غذایی مشکوک و نهایتا شیوه های معدوم سازی مواد غذایی آلوده یا فاسد در زمان بحران ارائه شده است. برای انجام این تحقیق از اطلاعات علمی موجود در کتب، مجلات ،اینترنت، دستورالعمل های اداره کل سلامت محیط و کار و تجربیات کارشناسان بهداشت محیط در رابطه با بحران های کشور استفاده شده است.