سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی بازاریابی و برندهای حامی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

هدیه تندکار – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

نگرانی های زیست محیطی در سالهای اخیر در کلیه جوامع بشر و در همه افراد حقیقی و حقوقی از سازمانهای طرفدار محیط زیست تا دولتها، مصرف کنندگان و حتی تولید کنندگان به چشم می خورد الودگی محیط زیست از یک سو و رو به پایان نهادن منابع طبیعی از سوی دیگر به سبز شدن مصرف منجر شده است مصرف و مصرف کننده سبز بحثی است که از دهه ۸۰ در عصر دوم بازاریابی سبز به میان امده و یکی ازمهمترین عوامل تاثیرگذار به سبز شدن سازمان ها می باشد. در بازاریابی سنتی عواملی کلیدی در خرید محصولاتمتغیرهای جمعیت شناختی بودند. دارندگان برندمسئول کیفیت وعملکرد محصولات و خدمات خود هستند تا تعهد اخلاقی شان را به اثبات رسانند دراین مقاله پس از بررسی این چالشها مصرف سبز و انواع مصرف کننده سبز تعریف شده و پیشنهاداتی جهت برندسازی سبز ارائه گردیده است.