سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سپیده صمیمی نمین – کارشناس ارشد ژئوفیزیک
Christian Büdel – PhD of Physical Geography. Maximilians University Wurzburg, Germany

چکیده:

یکی ازجدیدترین روشهای ژئوفیزیکی که امروزه جهت بررسی رسوبات مورد زمین شناسان زمین قرارگرفته روش رادار نفوذی زمین GPR می باشد علت توجه زمین شناسان به این روش ژئوفیزیکی به خاطر غیرمخرب بودن آن درزمینه اکتشافات بوده دوم اینکه قادر است نمایی از زیرسطح زمین را بصورت مونیتورینگ و سه بعدی ارایه دهد. دراین مقاله ازروش رادار نفوذی زمین جهت شناسایی موقعیت کف کانال درزیرسطح رسوبات مخروط افکنه ها لایه بندی توده های رسوبی اشکال زمین ساختی جدید که رسوبات را تحت تاثیر قرار داده است درمنطقه شاهرود مورد مطالعه قرارگرفته است طبق پیمایشهای انجام شده با انتنهای با فرکانسهای مختلف که نتایج و نقشه های بدست آمده توسط نرم افزارهای GPR پردازش گردیده مشاهداتی دراعماق دومتری که مربوط به کف رسوبات الوبال بودبدست آمد.