سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

محمد پزشکی – دانش آموخته حوزه و دانشگاه

چکیده:

طی سالیان اخیر نویسندگان و صاحب نظران گامهایی هر چند کوتاه در شناسایی رشته علوم سیاسی در ایران معاصر برداشته اند. مثلاً میتوان از کتاب علم سیاست در ایرا ن اثر دکتر علیرضا ازغندی، یا یادنامه دکتر حمی د عنای ، ت پدر علم سیاست ایران نام برد . همچنین می توان به مجموعه پراکنده ای از مصاحبه ها با اساتید این رشته که در نشریات مختلف منتشر شده است اشاره کرد (به عنوان نمونه فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع) قم ). اما در ادبیات این مطالعات و به خصوص در بررسی سیر تحولات این رشته پس از انقلاب اسلامی، گسترش آن در حوزه علمیه قم و دانشگاه های حوزوی بررسی نشده است. مقاله حاضر در صدد است که با بررسی این بخش از نظام دانشگاهی جمهوری اسلامی، توجه خوانندگان خود را به حلقه ای که کمتر بدان توجه شد جلب نماید.در مقاله حاض ر سعی شده است تا نحوه پیدایش و سیر تحولات مراکز آموزش سیاسی قم و نیز زمانی که تبدیل به دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی شده اند توضیح داده شود.