سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن هاشمی پور – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی، بخش مهندسی شیمی
سیدامیر شکیبا – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی، بخش مهندسی شیمی
علی یارجوادی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

کربن بلاک یا دوده صنعتی از ترکیبات غنی از کربن است که کاربرد فراوانی در اصلاح خواص مکانیکی بسیاری از مواد از جمله در استحکام بخشیدن به لاستیک را دارد. این محصول از طریق فرایند احتراق ناقص و تجزیه حرارتی یک ترکیب هیدروکربنی نسبتا سنگین بدست می آید. اهمیت صنعتی این محصول و پیچیدگی مدل سازی سیستم های همراه با واکنش احتراق و پیرولیز به ویژه برای خوارکهای مخلوط، پیش بینی عملکرد راکتور به منظور دستیابی به محصول مناسب و راندمان مطلوب را دشوار ساخته است. در ای تحقیق در ابتدا بر اساس بهینه سازی کیفیت خوراک و مقدار محصول و نیز ملاحظات اقتصادی به ارائه فرمولاسیون جدید خوراک مصرفی اقدام شده است. سپس با انجام آزمایشات در راکتور با استفاده از خوارک بهینه، اثر تغییر شرایط عمیاتی بر کیفیت محصول سنجیده شده است. در مرحله بعد با توجه به مدل سازی فرایند، اثر دما و زمان ماند خوراک در راکتور بر اندازه ذرات کربن بلاک تشکیل شده پیش بینی شده است. مقایسه داده های تجربی این مطالعه با مدل سازی انجام شده، دقت قابل قبول مدل را نشان میدهد.