سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد پیرمحمدی علیشاه – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
احمد جهانگیری – دانشیار دانشگاه تبریز

چکیده:

درمنطقه جنوب تبریز که بخشی اززون ماگمایی البرز باختری آذربایجان محسوب میگردد سنگهای اتشفشانی و آذراواری سهند از گسترش قابل ملاحظه ای برخوردار هستند سنگهای اتشفشانی اکثرا از اندزیت داسیت ریوداسیت و ریولیت تشکیل شده اند و سنگهای آذراواری عمدتا به صوت پهنه های ایگنمریتی مشاهده میگردند این سنگها غنی از عناصر لیتوفیل بزرگ یون LILE و تهی از عناصر با قدرت میدان بالا HFSE هستند بالا بودن نسبت های LREE/HREE LILE/HFSE درنمونه ها و شباهت ترکیب شیمیایی آنها با گدازه هایی که درمناطق شاخص فرورانش تشکیل میشود احتمال شکل گیری سنگهای منطقه را دریک محیط فرورانشی تقویت می کند ولی به نظر می رسد فرایند فرورانش تاثیر اندکی درتمرکز عناصر Y Zr Ta Hf Sm Tb Nd Euدرسنگهای منطقه و درعوض تاثیر قابل ملاحظه ای درتمرکز عناصرTh U و تااندازه ای La درنمونه ها داشته است