سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمدرضا شفیعی زادگان اصفهانی – دانشکدة مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی اصغر کتباب – دانشکدة مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

نمونه های نانوکامپوزیت ترموپلاستیک الاستومری پخت دینامیکی شده بر پایة اتیلن – پروپیلن – دی ان ) ) EPDM وپلی پروپیلن ) ) PP و مونت موریلونیت اصلاح آلی شده با دو روش پیوسته و ناپیوسته تهیه شدند . ریز ساختارهای ایجاد شده در نانوکامپوزیت نهایی مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته اند . مطالعات میکروسکوپ الکترونی ) ) SEM ، تفرق سنجی اشعة ایکس ) ) XRD ، و مشخصات ویسکو الاستیک خطی مذاب ) ) RMS نمونه ها نشان داد که روش تغذیة مواد اولیه دارای اثری چشمگیر بر مورفولوژی و اندازة نانومتری ذرات فاز گسسته می باشد . نتایج نشان می دهد که وقتی سیستم ولکانش در ابتدا با فازEPDMو خاک رس روی غلطک مخلوط می شوند و آنگاه باPP در حال مذاب مخلوط می شوند، نانوکامپوزیت ترموپلاستیک الاستومر (TPV ) حاصل دارای خواص مکانیکی بالاتری خواهد بود . همة نمونه های (TPV ) ویسکوزیتة دینامیکی مذاب بالا ورفتار shear thining از خود نشان می دهند ..