سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

حسین طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعت نفت
ریاض خراط – عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت
محمدحسین غضنفری – دانشجوی دکتری ، دانشکده شیمی و نفت ، دانشگاه صنعتی شریف
مرتضی خدابخش – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده شیمی و نفت ، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

پس از برداشت ثانویه از مخزن در طی فرآیند های تزریق گاز یا آب ، مخزن هنوز دارای مقادیرقابل توجهی نفت میباشد . تزریق متوالی آب و گاز به مخزن راهی است که در سال 1957 برای اولین بار در کانادا به منظور برداشت بیشتر از نفت در جای مخزن مورد استفاده قرار گرفت . بررسی های متعددی در جهت تعیین عوامل تأثیر گذار برمیزان بهره دهی این روش ازدیاد برداشت ، به
کمک میکرومدل و نرم افزار شبیه ساز صورت گرفت . به کمک چندین آزمایش متوالی تزریق آب و گاز و تزریق متوالی آب و گاز که برروی میکرو مدل انجام شد مکانیسم های مختلف جابجایی نفت مورد بررسی قرار گرفت ، سپس مدل رایانه ای آن به کمک اطلاعات بدست آمده از آزمایشات مانند درصد اشباع سیالات پس از تزریق که به کمک تصاویرگرفته شده از مدل به دست آمد، توسط نرم افزار CMG طراحی شد . با استفاده از مدل بدست آمده عوامل مختلف تأثیر گذار بربهره دهی مانند اثر ناهمگونی مدل، میزان گرانروی نفت ، نوع ترکندگی سنگ، بر روی میزان بهره دهی روشهای تزریق آب و گاز و تزریق متوالی آب و گاز مورد بررسی قرار گرفت .
ازنتایج چنین برمی آید که میزان بهره دهی تزریق متوالی آب و گاز در نمونه نفت دوست بیشتر ازنمونه آب دوست می باشد که تفاوت مکانیسم جابجایی نفت توسط آب وگاز در دو محیط دلیل این امر
می باشد . در حالی که در محیط آب دوست ، نفت باقیمانده به صورت گلوله گلوله های محاط شده توسط آب می باشد ، در محیط نفت دوست نفت باقیمانده به صورت لایة نازکی روی دیواره هاست ، همین پیوستگی توسط لانه نازک، موجب بالا رفتن بهره دهی نهایی تزریق آب و گاز و WAG در محیط نفت دوست می شود،علت دیگر را باید در مسیر طی شده توسط سیال تزریفی جستجو کرد، در مدل نفت دوست آب و گاز تمایل به حرکت از میان حفرات بزرگتر به سبب نیروی مویینگی کمتر را دارد، لذا تخلییه بیشتری از نفت داریم . مشکلاتی چون افزایش شدید فشار نه چاه تزریقی در پی تزدیق گاز به مخزن که ناشی از به دام افتادن گاز تزریقی می باشد و عوامل تشدید کننده آن مانند میزان گرانروی نفت و فشار اولیه و ناهمگونی مخزن به کمک مدل رایانه ای بررسی شد .