سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شیوا کشتکار – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
سیدعلی ایوب زاده – استادیار گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
بهار فیروز آبادی – دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق از تکنیک ABS جهت تعیین پروفیل غلظت در جریان های گل آلود استفاده گردیده. آزمایشات جریان گل آلود در کانال دو بعدی با طول 12، عرض 0/2 و ارتفاع 0/6 متر انجام شده است. شیب کانال و عدد فرود جریان گل آلود ورودی پارامترهای متغیر این مطالعه بوده اند. تطابق بالای پروفیل های بی بعد شده غلظت حاکی از صحت داده های اندازه گیری شده با این روش می باشد. نتایج نشان داده اند که نسبت ضخامت واقعی جریان به ضخامت متوسط جریان برابر با 1/4 می باشد و ارتفاع نظیر غلظت متوسط جریان در ارتفاعی معادل با 0/4 برابر ضخامت متوسط جریان اتفاق می افتد.