سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سکینه فلاح – دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه زمین شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
محسن رضایی – دانشیار هیدروژئولوژی دانشگاه خوارزمی
مهرتاش قلی نژاد – کارشناس ارشد دفتر مطالعات منابع آب شرکت آب منطقه ای مازندران

چکیده:

در این مقاله امکان آلودگی منابع آب زیرزمینی دشت قائمشهر ناشی از نشت شیرابه لندفیل اصلی شهر مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به نوع آبرفتی دشت که عمدتا از جنس شن، ماسه، رس و . . . است، امکان آلودگی آب های زیرزمینی بوسیله شیرابه زباله ها وجود دارد. به ویژه اینکه جهت جریان آب زیرزمینی از لندفیل به سمت منابع آب های واقع در سمت شمال می باشد. جهت بررسی تاثیر شیرابه بر آبهای زیرزمینی، نمونه برداری از منابع آب در معرض خطر در دو نوبت در خرداد ماه و مهر ماه 1393 انجام گردیده است . در این نمونه ها پارامترهایی چون سختی کل، قلیاییت کل، Mg,COD,PH,NO3,SO4,CD,ZN,CU,Ca مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج آن را با استاندارد ملی ایران 1053 و استاندارد جهانی WHO مورد مقایسه قرار گرفته شد. نتای نشان داده است که میزان املاح آب چاه ها و نمونه های رو به افزایش است.