سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود آقارفیعی – شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر
مظفرعلی مهرابیان – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دراین مقاله دومدل ریاضی برای تجزیه و تحلیل مبدل حرارتی تربکارگرفته شد و پیش بینی های این دو مدل با یکدیگر و همچنین با داده های تجرب یمقایسه گردید برای سردکننده و کندانسور تغییرات دمای هوای سمت پوسته مورد بررسی قرارگرفتند نتایج بدست آمده برای سرد کننده نشان دادکه با افزیاش سرعت هوا افت دمای آب درتمامی گذرها افزایش و دمای هوا بعد از هرگذر کاهش می یابد برای کندانسور روند تغییرات دمای هوا همچنان حفظ می شود.