سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میرسعید صفوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، بخش مهندسی نفت و مخازن
عاطفه قیلاو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، بخش مهندسی نفت و مخازن
محسن وفائی سفتی – دانشگاه تربیت مدرس ، بخش مهندسی شیمی

چکیده:

مشکل رسوب آسفالتین یکی از موضوعات بسیار مهم و پیچیده در صنعت نفت می باشد . فعالیتهای بسیار گسترده ای در طی پنجاه سال اخیر، در زمینه پدیده رسوبگذاری آسفالتین از جنبه های گوناگون انجام گرفته است . با این وجود ، اختلاف نظرهای زیادی بین محققان و صاحبنظران وجود دارد . اساسا " ، پدیده رسوب آسفالتین در مخازن نفتی در اثر تغییر فشار ویا تزریق سیالات سبک
هیدروکربوری پدید می آید . پدیده رسوب آسفالتین در مخازن موجب کاهش تراوائی ویا تغییر ترشوندگی سنگ مخزن می گردد . کاهش ترا وائی و تغییر ترشوندگی سنگ مخزن از Water-wet به Oil-wet ، منجربه کاهش تولید نفت درجای مخزن می شود . در نتیجه ، شناخت دقیق آسفالتین ورفتارشناسی پدیده رسوب آسفالتین از مهم ترین مباحث مهندسی نفت می باشد . دراین مقاله، پس از اندازه گیری آزمایشگاهی میزان آسفالتین موجود در یک نمونه نفت خام کشور، به کمک نرم افزار و برنامه کامپیوتری پدیده رسوبگذاری آسفالتین تحت فرآیند تزریق گاز امتزاجی مورد بررسی قرارگرفته است . تزریق گاز موجب افزایش فشار اشباع مخزن شده، و در نتیجه میزان رسوب راافزایش می دهد . البته ، این مشکل در بالای فشار حباب اتفاق می افتد .