سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

هدا حسن نژاد – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عباس پاشایی – استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فرهاد خرمالی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمد محمدیان – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:

رس ها نتیجه واکنش محلول های آبی با سنگ ها می باشند . تجزیه و کریستاله شدن مجدد در این واکنش ها فرایندی است که طی آن کانی های رسی شکل می گیرند و تغییر می یابند ).6) کانی شناسی خاک ها یکی از مهمترین روش های تعیین توانایی ذاتی خاک های شالیزار است . تفاوت کیفیت کانی شناسی خاک ها زمانی مشخص می شود که برنج بدون اضافه کردن عناصر غذایی با سطح مدیریت پایین رشد کند ).3) کاواگوچی و کیوما (1977) با مطالعه اراضی شالیزاری جنوب شرق آسیا، اسمکتایت را به عنوان کانی غالب آن منطقه معرفی نمودند ).3) وجود این کانی در شرایط با زهکشی ضعیف و سطح آب زیرزمینی بالا توسط خرمالی و ابطحی نیزمعرفی شد ).4) ترکیب مینرالوژیکی خاک های شالیزاری استان گیلان، توسط ترابی (1380) مطالعه و وجود کانی های اسمکتایت، کائولینایت، ایلایت، ورمی کولایت و کوارتز و همچنین کلریت در خاک های با شرایط احیای دائم ثابت گردید