سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن سبزیان – گروه شیمی دانشگاه اصفهان .
رضا صفری – گروه شیمی دانشگاه اصفهان .

چکیده:

در این پژوهش، اثر میدان الکتریکی بر خواص ساختاری-الکترونی دو مولکول پیشنهادی، یکی به عنوان سیم کوانتومی و دیگری به عنوان کلید مولکولی تنظیم شونده، با استفاده از روش B3LYP/6-311++G مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد اعمال میدان بر سامانه مولکولی، علاوه بر جدائی بارهای الکتریکی در امتداد میدان، باعث جابجائی توزیع بار در جهت عمود بر امتداد میدان نیز می شود. جانشینی استخلاف F با Cl برروی حلقه های بنزنی کلید مولکولی، باعث تضعیف اثر میدان در کلید مولکولی می شود. مقادیر ESE و HLG سامانه های مولکولی مورد مطالعه، با افزایش شدت میدان، بطور غیرخطی کاهش می یابد.