سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی میرزائی – گروه فیزیک دانشگاه اراک ، اراک
سعادت مقیمی منفرد – گروه فیزیک دانشگاه اراک ، اراک

چکیده:

فرآیند ارسال کوانتومی می تواند همانند یک کانال کوانتومی در نظر گرفته شود . در این مقاله آنتروپی دقیق کانال ارسال متغییر پیوسته بررسی شده و وفاداری کانال بدست آمده است