سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدامیر دلاور – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان
سرگئئ آلکسیویچ شوبا – استاد دانشگاه دولتی مسکو

چکیده:

تجمع کربنات کلسیم از ویژگیهای معمول خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک با مواد مادری آهکی می باشد 1) و ).10 کربنات کلسیم پدوژنیک در نتیجه فرآیندهای انحلال، انتقال، رسوب و تجمع مجدد در خاکها به اشکال مختلف تظاهر می کند ).7) تشکیل انواع مختلف آنها در خاک تابع مواد مادری، اقلیم، توپوگرافی، پوشش گیاهی، زمان و بافت خاک می باشد ).2) سخت دانه های آهکی، کوتینگ ها و هایپوکوتینگ ها، ندول های آهکی، پندانت های آهکی، رشته های نازک آهکی، آهک های سوزنی شکل و سلول های ریشه آهکی از انواع مهم کربنات کلسیم پدوژنیک شناخته شده در خاکها می باشند 9) ، 6 ، 4 ، 3 ، ).2 این تجمعات ثانویه با استفاده از مطالعات میکروسکپی به راحتی قابل شناسایی می باشند . با توجه به این موارد اهداف این مطالعه عبارت است از : -1 بررسی شکل شناسی اشکال مختلف آهک در خاکهای مورد مطالعه -2 بررسی منشاء این اشکال و نقش فرآیندهای پدوژنیک در تشکیل آنها .