سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز دانشگاه تهر
وحیده ناظری – استادیار گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز دانشگاه تهران
علی مویدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندس علوم و صنایع غذایی دانشگاه تهران

چکیده:

کاربرد دانه های روغنی در تغذیه انسان و مصرف کنجالههای آن در تغذیه دام و طیور باعث شده است تا این گیاهان از اهمیت ویژه ای در بین محصولات کشاورزی برخوردار باشند. نوروزک با نام علمیSalvia leriifolia Benth متعلق به تیره نعناعیان میباشد. بذور این گیاه سرشار ازروغن، پروتئین و فیبر میباشد. در این تحقیق بذورنوروزک از رویشگاهای گیاه واقع در مناطق ریوند، فردوس، بجستان، شاهرود، قاین و مشهد به صورت دستی جمع آوری شد. برخی خواص شیمیایی بذر و روغن حاصل از جمعیتهای مختلف نوروزک در ایران بررسی گردید. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد میزان روغن( 22/5-28/5 میزان خاکستر 3/15-17/3 مقدار فیبر 12/05-522 و پروتئین 28/34-25/89 بود ویژگیهای شیمیایی روغن بدین قرار بود: ضریب شکست 1/446-1/443 اندیس اسیدی 1/36-0/6 میزان هیدروکسید پتاسیم در هر گرم روغن و عدد پراکسید 1/01-0/81 میلی اکی والان اکسیژن در یک کیلو روغن.نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که خواص شیمیایی بذر و ویژگی های شیمیایی روغن تحت تاثیر شرایط اقلیمی متفاوت بسیار متغیر است.